W dniu 08.02.2018 odbył się pierwszy odlew z nowego pieca na linii do produkcji drutu cynkowego. Na przełomie roku 2017/2018 w ZM SILESIA SA została zrealizowana kolejna inwestycja w postaci budowy nowego pieca do topienia cynku. Nowy piec zastąpił stary o mniejszej pojemności i wydajności użytkowany od 15 lat.  Wysokie parametry pracy pieca w zakresie wydajności i jakości topionego wsadu uzyskano dzięki jego nowoczesnej konstrukcji i pełnej automatyce sterowania instalacją palnikową.

GALERIA ZDJĘĆ