PRAWO ATOMOWE

Zakład użytkuje 2 zamknięte źródła promieniotwórcze (Am-241) w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Stosowane źródła nie mają wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. W związku z wykonywaną działalnością nie są uwalniane substancje promieniotwórcze do środowiska.

Aktualizowano dnia 01.09.2022 r.