Naturalny składnik środowiska, występujący w różnych ilościach w skałach, glebie, wodzie i powietrzu

Cynk w przemyśle

Cynk to pierwiastek chemiczny, który został odkryty w 1500 r. p.n.e. w Azji. W Europie pojawił się dopiero w XVII wieku. Jest surowcem bardzo dobrze poddającym się recyklingowi. Odzyskiwanie tego pierwiastka odpowiada 30% światowych dostaw tego surowca i dotyczy m.in.: mosiężnego osprzętu, ocynkowanej stali z przemysłu motoryzacyjnego, urządzeń domowych lub pozostałości z procesu cynkowania (popiół i pył piecowy, zwroty z odlewni). Trudno jest wskazać faktyczną ilość przetwarzanego cynku na świecie, ale szacuje się że blisko 2 miliony ton znajduje ponowne zastosowanie w przemyśle.

Oddziaływanie na człowieka

W organizmie człowieka stanowi on jeden z najistotniejszych mikroelementów i konieczny jest dla właściwego funkcjonowania ponad 300 enzymów, do stabilizacji DNA oraz przenoszenia sygnałów w układzie nerwowym człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia(WHO) zaleca dzienne spożycie 10mg cynku w przypadku dzieci, 12mg w przypadku kobiet i 15mg dla mężczyzn. W ciele dorosłego człowieka znajduje się średnio 3g cynku, głównie w kościach i mięśniach. Głównymi źródłami cynku w naszej diecie są wołowina, drób, ryby, kasze naturalne, skorupiaki czy nabiał. Pierwiastek ten bierze udział w wielu procesach, m.in.: w przemianach metabolicznych, mineralizacji kości, gojeniu się ran, wpływa na pracę układu odpornościowego, prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę oraz na stężenie witaminy A i cholesterolu. Ma swój udział w regulacji ciśnienia krwi i rytmu serca.

Cynk  można uzupełniać również odpowiednimi suplementami diety. Na uwagę zasługuje program „Zinc Saves Kids” będący wspieraną przez UNICEF  inicjatywą Międzynarodowego Stowarzyszenia Cynkowego IZA mającą na celu walkę z niedożywieniem i wysoką śmiertelnością wśród dzieci z krajów Trzeciego Świata poprzez suplementację preparatami z cynku. Więcej o akcji na: ZincSaveKids.org

Środowisko naturalne a cynk

Cynk jest naturalnym składnikiem środowiska występując w różnych ilościach w skałach, glebie, wodzie i powietrzu. Podczas procesu ewolucji organizmy wykorzystywały dostępny w środowisku cynk do prawidłowego rozwoju. Jest to pierwiastek niezbędny do właściwego działania ekosystemów. Organizmy żywe czerpią niezbędny do życia cynk z otaczającego je środowiska. Dlatego równowaga w zawartości tego pierwiastka w przyrodzie jest kluczowa dla ich prawidłowego funkcjonowania.