ZM SILESIA SA to przedsiębiorstwo o ponad 170-letniej tradycji w hutnictwie i przetwórstwie cynku. Od początku działalności w XIX wieku miało niebagatelny wpływ na rozwój branży cynkowej w Polsce i Europie. Powstanie firmy i jej początkowy rozwój miał miejsce w dwóch niezależnych od siebie ośrodkach – Świętochłowicach Lipinach oraz Katowicach Wełnowcu. Starszym zakładem był zakład w Lipinach powstały w 1847r. pod nazwą Huta „Konstancja”. Został wybudowany przez ówczesnego właściciela osady Lipiny hrabiego Karola Łazarza Henckel von Donnersmarcka. W 1853r. huta ta przeszła na własność Śląskiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa Cynkowego. W 1859 r. uruchomiono w tym zakładzie walcownię cynku o napędzie parowym, która przed I wojną światową uchodziła za jedną z największych w Europie.

Z kolei huta cynku w Katowicach-Wełnowcu została wybudowana w roku 1873 przez ówczesnego właściciela tych terenów księcia Hugo Hohenlohe-Oehringena. W roku 1889 uruchomiono w tej hucie walcownię blach cynkowych, którą ciągle unowocześniano produkując oprócz blach na pokrycia dachowe, blachy dla cynkografii, litografii oraz innych zastosowań. Obydwa zakłady, które już w ubiegłym wieku produkowały znaczące na Śląsku ilości cynku oraz wyrobów z cynku, przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju gospodarczego ziem polskich i stanowiły w pierwszym okresie po uzyskaniu niepodległości jedno z głównych ogniw przemysłu metali nieżelaznych.

Huta Hohenlohe w Katowicach – Wełnowcu – 2 połowa XIX w
W 1961r. ówczesne Zakłady Cynkowe „Silesia” w Świętochłowicach Lipinach oraz Zakłady Cynkowe „Wełnowiec” w Katowicach utworzyły jedną wspólną firmę pod nazwą Zakłady Cynkowe „Silesia” w Katowicach. W 1984r. zmieniono ich nazwę na Zakłady Metalurgiczne „Silesia”, które od 1 lipca 1996r. stały się jednoosobową Spółką Skarbu Państwa. 1 kwietnia 1997r. inwestorem strategicznym został Impexmetal S.A., który nabył 75% kapitału akcyjnego firmy. W wyniku przekształceń restrukturyzacyjnych w latach 1998 – 2000 zakład w Lipinach zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, a produkcję jego głównego wyrobu – stopów odlewniczych przeniesiono do walcowni w Wełnowcu.

W I kwartale roku 2000 zaprzestano produkowania cynku rektyfikowanego. Spółka, która obecnie nosi nazwę ZM SILESIA SA stała się przedsiębiorstwem o profilu działalności nastawionym na przetwórstwo cynku. W 2007r. nastąpiło połączenie ZM SILESIA SA z Hutą „Oława”, producentem bieli cynkowej, minii i glejty ołowianej oraz tlenku kadmu. Aktualnie produkcja zakładu w Katowicach to cztery główne grupy produktowe: blacha cynkowo-tytanowa, drut cynkowy i cynkowo-aluminiowy, odlewnicze stopy cynku oraz anody cynkowe.
Huta Hohenlohe w Katowicach – Wełnowcu – 1 połowa XX w