ZM SILESIA SA


ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice
tel.: +48 (32) 35 87 400,
fax: +48 (32) 25 98 331

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000032784
NIP: 634 013 54 98
REGON: 273105931

Wysokość kapitału zakładowego: 56 000 000 złotych ( kapitał wpłacony w całości)

ODDZIAŁ HUTA OŁAWA


ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
55-200 Oława

tel.: +48 (71) 318 73 03,
fax: +48 (71) 318 73 33

RADA NADZORCZA


Arkadiusz Krężel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Iwanejko
Członek Rady Nadzorczej

Mikołaj Budzanowski
Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI


Damian Siwica
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Robert Mol
Członek Zarządu