CERTYFIKAT ISO 50001 potwierdza efektywność energetyczną Spółki.

Wymaga też od nas wyznaczania celów, kontroli i ciągłego doskonalenia. Nie bez znaczenia jest to, że nasi klienci, coraz częściej biorą pod uwagę przy wyborze dostawcy to czy posiada on certyfikat  ISO 50001.

ZM SILESIA SA chce być zakładem efektywnym i ekologicznym, otwartym na wszystkie działania sprzyjające oszczędzaniu energii w każdej postaci. Ma to przecież znaczący wpływ na to, jak nasza firma oddziałuje na środowisko i jak jest postrzegana przez władze i mieszkańców naszych miast.