Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia dział Doradztwa Technicznego oferuje pomoc Projektantom lub Architektom, w różnych fazach procesu projektowego. Posiadamy bibliotekę gotowych detali architektonicznych w formacie „.dwg”, w których przedstawiono typowe rozwiązania elementów budynków z opisami dla różnych konstrukcji wsporczych.

Poniżej zamieszczamy miniatury rozwiązań detali, przedstawiające wykorzystanie blachy cynkowo-tytanowej w obiektach budowlanych, które uwzględniają obowiązujące zasady sztuki budowlanej. Tworząc je braliśmy pod uwagę również względy estetyczne i ekonomiczne. Możliwe jest otrzymanie drogą elektroniczną plików DWG, po uprzednim kontakcie z doradcą technicznym.

Wykorzystując dany detal obowiązkowo należy przeprowadzić obliczenia elementów konstrukcyjnych, celem dostosowania ich do konkretnego przypadku przez osoby uprawnione. Mając do dyspozycji kompletną dokumentację projektową, możemy opracować szczegółową kalkulację ilościową niezbędnych materiałów lub doradzić najbardziej odpowiednią technikę pokrycia.

W sprawach związanych z projektowaniem prosimy o kontakt z doradcą technicznym:

Łukasz Szponar

kom. +48 693 11 25 11
tel.: (032) 35 87 410
e-mail: lukasz.szponar@silesiasa.pl