Spółka ZM SILESIA SA wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

link: wezwanie w formacie PDF