Dane spółki / Zarząd

ZM SILESIA SA


ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice
tel.: +48 (32) 35 87 400, fax: +48 (32) 25 98 331

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000032784
NIP: 634 013 54 98
REGON: 273105931

Wysokość kapitału zakładowego: 56 000 000 złotych ( kapitał wpłacony w całości)

Oddział Huta Oława

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2
55-200 Oława
tel.: +48 (71) 313 40 31, fax: +48 (71) 313 40 35
Zarząd Spółki


Tomasz Sęk
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jacek Pakiet
Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Oddziału Huta Oława

Rada Nadzorcza


Arkadiusz Krężel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Szeliga
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bolesław Felczak
Członek Rady Nadzorczej